>>Sign In
  酒店介绍
  客房服务
  餐饮服务
  康乐服务
  会议服务
  酒店方位
 
房 型 门市价 周末价 网上优惠价
豪华房(标) 980元 480元 430元
豪华房(单) 980元 480元 430元
商务房(标) 1080元 680元 540元
商务房(单) 1080元 680元 540元
豪华套房 1580元 880元 850元
商务套房 2280元 1280元 1180元
加 床 130元 130元 130元
 
  房间类型:
  预订房间数量:
  入住人数:
  入住日期: (格式:年-月-日)
  入住天数:
  最晚到达时间:
 
  入住人代表姓名:
  证件类型:
  证件号码:
  联系电话: (例:086-572-2057788)
  联系传真: (例:086-572-2037788)
  手    机:
  联系信箱:
  其它要求:


中国-浙江省湖州市红旗路117号 电话:086-572-2057788 传真:086-572-2037788
湖州国际大酒店版权所有Copyright (C)2005 E-mail:hzih@mail.huptt.zj.cn